Siła naszego Ośrodka tkwi w ludziach, którzy go tworzą i wspierają. Możesz się o tym przekonać ofiarując nam swój czas, optymizm, wiedzę.

Od czego zacząć?

Zanim skontaktujesz się z nami, zadaj sobie kilka pytań:

  • co chcesz robić w ramach wolontariatu? – w zależności od umiejętności i zainteresowania, możesz pomagać nam w rehabilitacji, prowadzić warsztaty artystyczne, informatyczne, uczyć języka obcego, itd.,
  • jak dużo czasu możesz nam poświęcić? – pracujemy przez 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku (w tym podczas ferii, wakacji, świąt),
  • czego chcesz się nauczyć? – wolontariat jest sposobem nabywania umiejętności
    zawodowych, poznawaniem ciekawych osób, wykonywaniem pracy dającej wiele satysfakcji.

Co oferujemy?

Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, inspirującą atmosferę pracy, udział w ciekawych projektach, pracę w grupie, możliwość zawarcia ciekawych znajomości, zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z referencjami.

Dokumenty do pobrania:

  1. Umowa wolontariacka
  2. Regulamin Pracy Wolontariusza
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Karta czasu pracy