Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się od poniedziałku do piątku dodatkowo w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca. W trakcie zajęć spożywamy posiłki, realizujemy dyżury/prządki, uczestniczymy w zajęciach integracyjnych i wychowawczych, spotkaniach Społeczności, wycieczkach poznawczych.Ta forma zajęć realizowana jest w trzech grupach wiekowych.

Pomoc w nauce i rozwój kreatywności możemy skorzystać z pomocy w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości, bierzemy udział w konkursach z wiedzy ogólnej, turniejach sportowych, warsztatach, festiwalach, pokazach pomagających dzieciom odkryć i rozwijać swoje talenty, wycieczkach do instytucji kulturalnych – na wystawy, koncerty, festiwale, do teatrów, kin, muzeów.

Organizacja czasu wolnego, organizacja obozów i kolonii letnich i zimowych, w tym wydarzenia w środowisku lokalnym wspólnie organizujemy ogniska, pikniki, turnieje sportowe dzieci i dorosłych (ogólnodostępne), odwiedzamy placówkach kulturalne np. podczas Nocy Muzeów, Nocy Pragi, uczestniczymy w koncertach podczas pikników praskich, koncerty w Katedrze Św. Floriana i Michała Archanioła, wyjeżdżamy na kolonie letnie, korzystamy z akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w trzech grupach wiekowych, podczas których określamy swoje prawa i obowiązki, współpracujemy w grupie, budujemy swoją samoocenę, samoświadomość, auto-motywację, asertywność. Pracujmy nad odpowiednim okazywaniem i rozładowywaniem emocji. Bierzemy udział w zajęciach m.in. z psychodramy, psychorysunku, muzykoterapii, w zajęciach integracyjnych.

Zajęcia indywidualne z psychologiem które obejmują diagnozę, terapie indywidualną, tworzenie Indywidualnych Planów Pomocy Dziecku. Psycholog utrzymuje kontakt z pedagogami szkolnymi.

Spotkania z psychologiem dla rodziców polegające głównie na konsultacji z rodzicami, odwiedzinach w domach rodzinnych, spotkaniach Klubu Rodzica – comiesięczne zajęcia w Klubie prowadzone z pomocą pedagoga.

Zajęcia artterapeutyczne są to zajęcia z zakresu malarstwo, grafika, fotografia oraz teatralne i filmowe. Podczas których spotykamy się z artystami, uczymy się szkicu, kompozycji, historii sztuki, organizowania wystaw, konkursów, projektowanie koszulek. Organizujemy i uczestniczymy w sesjach zdjęciowych. Ta forma zajęć umożliwia nam spotkania z aktorami, reżyserami, operatorami kamery, scenografam, ćwiczenie dykcji, poznanie technik aktorskich. Uczymy się jak kręcić film, improwizacje, zabawy, pracujemy z tekstem, czytamy ze zrozumieniem, pracujemy nad wyobraźnią i kreatywnością. Sami przygotowujemy sztuki teatralnej, koncerty.

Zajęcia korekcyjne i wyrównawcze(indywidualne i grupowe) obejmują spotkania z logopedą oraz korepetycje grupowe i indywidualne.

Poradnictwo dla rodziców/opiekunów: prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacje w konfliktach, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, współpraca z kuratorami i Klub Rodzica.

Wsparcie żywnościowe, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia wspólnie przygotowujemy obiady, organizujemy dyżury przy przygotowywaniu posiłków, korzystamy z obiadów także w weekendy, bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni. Uczymy się współpracy, uczestniczymy w warsztaty kulinarne. Świetlica zapewnia nam również paczki żywnościowe w zależności od naszej sytuacji życiowej. Dbamy o kondycję fizyczną, spacerujemy, organizujemy gry integracyjne i sportowe, gramy w kręgle, korzystamy z atrakcji parku linowego.

Pomoc rzeczowa – odzież sezonowa, obuwie zimowe i letnie, książki, zeszyty, przybory geometryczne, zabawki, puzzle, maskotki, gry edukacyjne, lalki, piłki, skakanki. Wspierają nas firmy KB Folie, Hasbro, Danone, Walt Disney, Orange oraz indywidualni sponsorzy wolontariat.