Projekt Hope4Street

Są to zajęcia muzyczno – taneczne, dzieci uczą się choreografii, kompozycji muzyki, improwizacji, pracują nad wokalizą, nagrywają piosenki, przeprowadzają wywiady, pracują wspólnie z podopiecznymi ze Schroniska i Zakładu Poprawczego dla Nieletnich w Falenicy, nauka Breakdance, spotkania z osobami z przemysłu muzycznego, nauka śpiewu i gry na instrumencie, koncerty, pokazy taneczne.

Więcej o działaniach grupy na Facebooku.

hope4